Søk

Lukk

Føre Var 2-2017

HOVEDFUNN: Økning i tilgjengelighet på cannabis. Stabilisert bruk og nedgang i tilgjengelighet av ecstasy/MDMA. Økende bruk av smertestillende opioider som tramadol, oksykodon og fentanyl Stabil situasjon for de fleste andre rusmidler