Søk

Lukk

Føre Var 1-2021

HOVEDFUNN: Økning i bruk av og tilgjengelighet på kokain, nedgang i bruk av heroin, alkoholbildet påvirket av Covid-19-situasjonen og en stabil tendens når det gjelder cannabis.

Føre Var rapporten utgis to ganger i året og gir et bilde av rustrendene i Bergen. Vårens Føre Var-rapport indikerer en endret bruksarena for alkohol i forbindelse med et stengt uteliv, også bruk av illegale rusmidler har for en stor del flyttet seg fra de åpne russcenene og inn i brukernes hjem. Man har gjennom det siste året også sett endringer i markedet for omsetning av rusmidler. Mens markedet i perioder har vært preget av mindre tilgang på en del rusmidler, er det i dag mer eller mindre «business as usual». Selv om nedstengingen i sin tidlige fase påvirket gatesalget av rusmidler, har både selgere og kjøpere tilpasset seg situasjonen i form av å ta i bruk bl.a. krypterte beskjeder, app’er og hjemlevering. Et spørsmål de stiller seg er om langtidseffekten av pandemien er en ytterligere digitalisering av narkotikamarkedet. Flere av kildene våre nevner at hjemmedyrking av cannabis har økt. Videre har sosiale medier som kanal for omsetning av rusmidler blitt mer populær i Bergen. 

PDF-versjon av presentasjonen “Rusmiddeltrender Føre Var 1-2021” ved Else Kristin Utne Berg finner du her
PDF-versjon av presentasjonen “Rusmiddelsituasjonen i Bergen under covid 19” ved Birthe Møgster finner du her
PDF-versjon av presentasjonen “Impact of COVID-19 on drug markets, use, harms and drug services” ved Jane Mounteney finner du her