Søk

Lukk

Føre Var-rapporter

Her finner du alle Føre Var-rapporter, helt tilbake til 2003

Føre Var 1-2003 HOVEDFUNN: Få endringer i tilgjengelighet og bruk når det gjelder flertallet av de illegale rusmidlene. En økning i alkoholsalg i de siste 6 månedene. En utflatning og mulig reduksjon i tilgjengeligheten av Rohypnol i løpet av den aktuelle tidsperioden, etter en sterk økning i rapportert bruk i perioden forut. En økning i bruk av anabole steroider i forbindelse med kroppsbygging.
Føre Var 2-2003 HOVEDFUNN: En utflating av alkoholsalget i løpet av de siste seks månedene etter to perioder med økning. Ingen endring når det gjelder flertallet av illegale rusmidler. En liten økning i tilgjengelighet og bruk av cannabis. En liten reduksjon i tilgjenglighet av ecstasy i inneværende periode. En økning i tilgjengelighet og bruk av Temgesic i risikomiljøer og blant tunge rusmiddelmisbrukere. En utjevning av bruk av anabole steroider etter en økning de seks foregående månedene.
Føre Var 1-2004 HOVEDFUNN: Ingen endring i det totale salget av alkohol. Ingen store endringer når det gjelder flertallet av rusmidler. Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av cannabis. En liten økning i tilgjengeligheten av amfetamin. En økning i bruk og tilgjengelighet av anabole steroider. Fortsatt en økende bruk og tilgjengelighet av Temgesic.
Føre Var 2-2004 HOVEDFUNN: Ingen store endringer når det gjelder alkohol. En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer. En økning i tilgjengelighet av kokain. Et sammensatt bilde for misbruk av medikamenter. En svak nedgang i andelen ungdomskoleelever som har vært beruset.
Føre Var 1-2005 HOVEDFUNN: Relativt stabilt alkoholsalg. Stabil situasjon eller gradvis økning i bruk og tilgjengelighet av illegale stoffer. Økning i bruk og tilgjengelighet av sentralstimulerende rusmidler. Et sammensatt bilde i forhold til misbruk av medikamenter.