Søk

Lukk

Publikasjoner

Her finner du ulike aktuelle publikasjoner, slik som artikler, rapporter og kronikker

Ny nasjonal rapport: Alle trenger et trygt hjem Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken for perioden 2021-2024 er nå ute. Målet med strategien er å bidra til å nå den langsiktige nullvisjonen for bostedsløshet.
Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det? Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgsjenester har lansert rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP". Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Last ned o
Rapport: de eldres erfaring med de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helse Data fra brukertilfredsevaluering av kommunale rustjenester er klar. Eldre brukere av de kommunale tjenestene viser til nødvendighet av styrke den enkeltes medbestemmelse og behov for økt fokus på brukerens nettverk, sosiale relasjoner og ressurser.
Rapport: de unges erfaring med de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helse Data fra brukertilfredsevaluering av kommunale rustjenester er klar. Unge brukere av de kommunale tjenestene viser til nødvendighet av å gjøre tjenestene mer tilgjengelig med informasjon som er forståelig for dem. Videre ønsker de styrket oppfølging etter rusbehandling, rom for individuelle bedringsprosesser, meningsfulle aktiviteter og arbeidsrettede tiltak.
Lavterskel nyhetsbrev, oktober Årets sjette nyhetsbrev er ute! I denne utgaven er temaet møtet med hverdagen etter endt rusbehandling - en stadig tilbakevennende utfordring. I tillegg er det satt fokus på overdoseforebygging og rusmiddelbrukere med minoritetsbakgrunn. Vel lest!