Søk

Lukk
0

Pakkeforløp: E-læring om kommunens rolle er lansert!

Er du usikker på hva kommunens rolle i pakkeforløpet innebærer? Vi i KoRus har lansert 4 filmer som tar for seg kommunens viktige rolle i pakkeforløpet.

E-læringsvideoene finner du her

Pakkeforløp for rus og psykisk helse ble innført i 2019. Vi i Korus har inntrykk av at kommunens rolle i pakkeforløpet, som fremheves som viktig, likevel fremstår som noe uklar. Vi har nå lansert 4 e-læringsvideoer som tar for seg pakkeforløp for rus og psykisk helse med fokus på kommunens rolle i pakkeforløpet. Vi inviterer også til læringsnettverk hvor vi som kompetansesenter og dere ute i kommunene kan dele kunnskap om hvordan vi best kan løse oppgavene knyttet til pakkeforløp. Slik kan vi sammen legge til rette for gode overganger og gjennomgående brukermedvirkning gjennom hele forløpet.

I de fire filmene går psykologspesialist Marie Gading Klemetsen og spesialrådgiverne Therese Sjursæther og Birthe Møgster gjennom tre sentrale tema: kommunens rolle i pakkeforløpet, kommunens koordinatorrolle og henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Ønsker dere å bli med i læringsnettverket vårt,kan dere lese mer om dette og melde dere på her. Første nettverkssamling er allerede 25. februar. 

Publisert 15. februar 2021