Søk

Lukk

Auke i pengespelproblem og dataspelproblem i Noreg

Rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019» vart lansert 19. mai

Denne befolkningsundersøkinga viser at det er ei statistisk signifikant auke i problemomfanget frå 2015 til 2019. Det gjeld både for pengespel og dataspel.

I rapporten kan ein også lesa om rusbruk og penge- og dataspel (samsjuklegheit).

Rapport

Den er gitt ut av Universitetet i Bergen på oppdrag av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 


Publisert 19. mai 2020