Søk

Lukk

Nytt e-læringskurs om barn som pårørende

E-læringskurset bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, og er gratis tilgjengelig på helsekompetanse.no

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør de gjennom rådgivning, systemarbeid, fagutvikling, forskning og formidling. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer og fagpersoner innen helse og oppvekst.

Dette e-læringskurset tar kun 2-3 timer å gjennomføre, og består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Gjennomgangen belyses ved et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Hvert kapittel avsluttes med en quiz. 

E-læringskurset finner du her: 


Publisert 27. oktober 2019