Søk

Lukk

Nytt digitalt screeningverktøy for ROP-lidelser lanseres i januar

I januar 2020 lanserer Nasjonal kompeansetjeneste for ROP et digitalt screeningverkyøy som kartlegger om mennesker med rusproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse.

ROPscreen er utviklet for på en rask og sikker måte å kunne avgjøre om det kan foreligge en psykisk lidelse hos mennesker med rusproblemer. Verktøyet kan brukes uten at den som administrerer det har noen formell opplæring eller godkjenning for det. Alle som arbeider med mennesker med rusproblemer kan bruke det, uansett hvor i førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten en jobber.

 

Les mer om web-appen her:


Publisert 22. november 2019