Søk

Lukk
Photo by British Library on Unsplash

Nye tall fra EMCDDAs studie: Wastewater analysis and drugs – an European multi-city study

EMCDDA (Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk) publiserte for et par uker siden nye årlige data fra en pågående europeisk studie som ser på rusmiddelbruk og utslipp av rester i avløpsvannet (Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study ). Studien omfatter 68 byer i 23 europeiske land, fra Norge deltar Oslo.

Funnene fra 2019 gir et øyeblikksbilde av rusbruksmønstre i byene som deltar, og viser både geografiske og andre forskjeller mellom byene:

  • Økning i rester etter MDMA, noe som peker mot at rusmiddelet ikke lenger kun er knyttet til subkulturer i musikk- og uteliv men til en bredere gruppe i utelivet.
  • De fleste byene rapporterte en økning i rester fra amfetamin, men det var store forskjeller mellom byene. De høyeste forekomstene var i nord- og Øst-Europa.
  • For kokain viser studien fortsatt en økning for 27 av byene som deltok i 2018 og 2019. Rester etter kokain i avløpsvannet var høyest i vest- og Sør-Europa.
  • Metamfetamin har tradisjonelt vært forbundet med land som Tsjekkia og Slovakia, men forekommer nå også i andre land, deriblant flere Nord-europeiske land.
  • Det er også forskjeller i bruksmønstre knyttet opp til helg/ukedager. Det er høyere forekomst av kokain og MDMA i avløpsvannet i helg, det samme gjelder delvis amfetamin, mens rester etter metamfetamin var mer jevnt fordelt over uken.
Les mer her

Publisert 24. mars 2020