Søk

Lukk
0

Ny nasjonal Ungdata-rapport: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Ny nasjonal rapport fra Ungdataundersøkelsen 2022 viser at de fleste ungdommer i Norge har det bra. De aller fleste rapporterer om god livskvalitet og aktive liv.

Det store flertallet opplever at de har gode venner, de aller fleste har tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og trivselen i norsk skole er høy. De færreste har mange psykiske plager, og bare et mindretall rapporterer om stor grad av ensomhet.

Mange av de utfordringene som ungdom hadde før og under pandemien – som for eksempel ensomhet, mobbing eller psykiske helseplager – er mer eller mindre like utbredt etter at pandemien var over som de var før.

Analysene viser samtidig at narkotikabruken blant ungdom er på vei opp. Hasj og marihuana er de vanligste narkotiske stoffene blant ungdom, men de fleste har kun prøvd narkotika en eller noen få ganger. Bruken er mer vanlig blant gutter enn blant jenter. I 2022 fortalte 10 prosent av norske tenåringer at de hadde brukt cannabis i løpet av siste år, og 5 prosent hadde prøvd andre narkotiske stoffer.

Undersøkelsen viser en markant nedgang i andelen som er med i organisert fritidsaktivitet.  Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet, med en nedgang i deltakelse på 7–8 prosentpoeng siden 2015.

Les hele undersøkelsen ved å klikke her. 


Publisert 16. august 2022