Søk

Lukk

Ny guide over virksomme innsatser.

Hva er de mest effektive behandlingsalternativene for cannabisproblemer? Hvordan reagere på nye trender når det gjelder kokainbruk? Hvordan bidra til å forhindre ikke-medisinsk bruk av medisiner?

Disse og flere andre spørsmål finner du svar på i en europeisk guide over virksomme innsatser. Guiden er skrevet for å bistå både praktikere, beslutningstakere og andre i å håndtere de negative konsekvensene av narkotikabruk (EMCDDA 2021).

Så langt er 6 miniguider over ulike stoffers bruksmønstre og kunnskapsgrunnlaget på innsatser innenfor helse- og sosialområdet lansert. Flere andre vil fortløpende komme, blant annet gjelder det guider om innsatser når det gjelder narkotikarelaterte dødsfall, rusmiddelrelaterte infeksjonssykdommer og rusmiddelbruk innenfor ulike settinger som arbeidsliv, uteliv, lokalsamfunnet, fengsler mm.

Les mer her:

Health and social responses to drug problems: a European guide 2021 | www.emcdda.europa.eu


Publisert 9. november 2021