Søk

Lukk

Ny digital håndbok: Snakk om ROP

"Snakk om ROP - for kommuner" er en ny digital håndbok laget for deg som skal kartlegge rus og psykiske lidelser

Undersøkelser viser at mange kommuneansatte innen fagfeltet rus og psykisk lidelse er usikre på hva som er god praksis og hvordan man skal gjennomføre kartlegging.

KoRus-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har i samarbeid utarbeidet en digital håndbok som kan være til nytte for deg som jobber innen fagfeltet. 

Håndboken skal gi deg økt kjennskap til:
  • Kommunens ansvar for kartlegging
  • Hvordan anvende informasjon fra kartlegging i praksis
  • Hvordan kartlegge psykisk helse- og rusmiddelbruk?
  • Innhold og egenskaper i anbefalte kartleggingsverktøy
  • Gjennomføring av kartleggingsrelaterte samtaler
Hånboken finner du her

Publisert 23. juni 2021