Søk

Lukk

Norsk ungdom har taklet pandemien bra

Årets nasjonale Ungdatarapport er nå publisert. Pandemien har vært krevende for mange, men det ser ut til at mesteparten av norske tenåringer har taklet denne perioden godt.

140 000 ungdom fra hele landet har svart og nå er rapporten klar. Undersøkelsen er gjennomført omtrent ett år inn i pandemien og gir et bilde av en ungdomspopulasjon som har håndtert utfordringene bra og som stort sett har det fint. Hele 68 % svarer at pandemien har påvirket livene deres i positiv retning. Likevel har pandemien også medført negative endringer. Nær 30 prosent forteller at de har følt seg mer ulykkelig, trist eller deprimert under koronatiden. Videre svarer halvparten av ungdommene  at pandemien har påvirket livene deres i negativ retning, enten veldig mye, mye eller en del. Det er sosialt samvær og fritidsaktiviteter det har gått mest utover. 

NOVAS reportasje som oppsumerer hovedfunnene kan du lese her

Rapporten i sin helhet finner du her


Publisert 17. august 2021