Søk

Lukk

Nettverkssamling: arbeidsliv og rus

Årets første nettverkssamling gikk av stabelen 11. mars, og ble for første gang avholdt digitalt. Temaet på denne gangen var arbeidsliv og kultur, og vi fikk høre flere spennende innlegg fra deltakerne.

Alor står for arbeidsliv og rus og tilbyr regionale nettverkssamlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemsstillinger innen arbeidsliv og rus. 

Nettverkssamlingene blir avholdt to ganger i året for arbeidslivet i Vestland fylke og er et samarbeid mellom akan,  Avdeling for Rusmedisin og KoRus Vest Bergen ved Helse Bergen. Tilretteleggergruppen for nettverket i Vestland fylke består av Annette Paul og Jarle Wangen i akan, Beate Louise Karlsen og Turi Bjelkarøy i Avd. for Rusmedisin og Therese E. Sjursæther og Nina M. Stangeland i KoRus Vest Bergen.

Årets første nettverkssamling gikk av stabelen den 11. mars og ble denne gangen for første gang gjennomført som digital samling. Tema denne samlingen var Kultur og forebygging, Arbeidsliv under Covid- 19 og statusrapport på bruk av rusmidler. Et spennende og informativt program hvor deltakerne fikk høre Konserndirektør HR & HMSK Arnt Morten Skei fra Toma dele bedriftens erfaringer som flerkulturell bedrift og HR Rådgiver Håvard Kvarme fra Aker Solutions Stord dele verftets erfaringer med hvordan de har håndtert utfordringer knyttet til Covid- 19. Etter hver bolk ble det mulighet for erfaringsutvekslinger i gruppe. akan og AFR Avd. for Rusmedisin delte sine erfaringer gjennom et koronaår, før Spesialrådgiver Birthe Møgster KoRus Vest Bergen, Føre Var teamet avsluttet dagen med en gjennomgang av hvilke endringer man ser i forhold til alkohol og andre rusmidler siste halvåret.

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger rundt rusmiddelbruk og arbeidsliv. Vi håper mange fra arbeidslivet ønsker å delta på neste  alor nettverkssamling. Denne samlingen vil bli arrangert til høsten og tema for dagen vil være basert på deltakernes egne forslag og ønsker.

Publisert 17. mars 2021