Søk

Lukk

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler, for å igangsette tiltak for inkludering av barn og unge. Søknadsfrist for 2020 er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet blir publisert senest 22. november.

Du kan lese mer om ordningen samt finne søknadskjema, veileder og regelverk her: 


Publisert 8. november 2019