Søk

Lukk

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har lansert screeningverktøyet ROPscreen

Det er et verktøy som kartlegger om mennesker med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker. Verktøyet kan brukes uten at den som administrerer det har noen formell opplæring eller godkjenning for det. Alle som arbeider med mennesker med rusmiddelproblemer kan bruke det, uansett hvor i førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten en jobber.

Les mer og ta i bruk verktøyet her

 

 


Publisert 27. januar 2020