Søk

Lukk
Paper people surrounded by hands in gesture of protection. Concept of insurance, social protection and support.

Meld deg på læringsnettverket om pårørendeinvolvering

Nå kan du melde deg på læringsnettverket for pårørendeinvolvering. Målgruppen er ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og rustjeneste i kommunene i Vestland fylke.

Målsettingen med læringsnettverket er å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering, og gi dem mulighet for å dele og drøfte erfaringer på tvers av tjenestene. Det vil bli undervist og gitt veiledning i sentrale tema knyttet til pårørendeinvolvering med fokus på å sikre god praksis jmf. nasjonale retningslinjer.

Nettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på to år hvor en melder seg på for å delta på alle samlingene. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger.

Det vil bli opprettet to separate nettverk i Vestland sør (Bergen) og i Vestland nord (Skei).

Dato for samlingene i Vestland sør
13. januar, 14. april, 25. august og 24. november 2021.
Sted: Hotell Zander K, Bergen Dersom Covid-19 situasjonen setter begrensinger for fysiske samlinger, vil KoRus forsøke å gjennomføre digitale samlinger.

Ønsker du å melde deg på nettverket for Vestland sør så klikker du her. 

Dato for samlingene i Vestland nord
20. januar, 21.april, 01.september og 01.desember 2021.
Sted: Thon Hotel Jølster, Skei Dersom Covid-19 situasjonen setter begrensinger for fysiske samlinger, vil KoRus forsøke å gjennomføre digitale samlinger

Ønsker du å melde deg på nettverket or Vestland Nord så klikker du her

Ansvarlige for nettverket:

Birthe Møgster, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen, mobil 947 89 443, epost bieo@helse-bergen.no

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen,  mobil 482 47 214, epost  sjursa@helse-bergen.no     


Publisert 15. oktober 2020