Søk

Lukk
0

Læringsnettverk om pårørendeinvolvering er i gang!

I går gikk startskuddet for læringsnettverk om pårørende. 38 engasjerte ansatte fra Vestland fylke deltok på Teams for å lære mer om lovverk og retningslinjer knyttet til barn og voksne pårørende.

 Gjennom deltakelse i læringsnettverket over to år vil deltakerne styrke egen kompetanse om pårørendeinvolvering. De vil lære mer om; pårørendes behov og rettigheter, interesseorganisasjoner og tilbud til pårørende, barn som pårørende, etterlatte ved narkotikarelatert død og bruk av åpen dialog i nettverksmøter. Læringsnettverket vil være en arena hvor deltakerne kan lære av hverandre ved at de deler og drøfter praksis og erfaring.

Gjennomgang av nasjonale retningslinjer, opplæring i aktuelle tema og erfaringsveksling mellom deltakerne vil være et steg på veien for å sikre god praksis i tjenestene. Vi gleder oss til fortsettelsen.


Publisert 14. januar 2021