Søk

Lukk
0

Læringsnettverk om pårørendeinvolvering (2021-2023)

Etter ønske fra kommune i Vestland fylke starter Korus Vest Bergen læringsnettverk med fokus på pårørendeinvolvering. Målgruppen er ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og rustjeneste i kommunene i Vestland fylke.

Målsettingen med læringsnettverket er å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering, og gi dem mulighet for å dele og drøfte erfaringer på tvers av tjenestene. Det vil bli undervist og gitt veiledning i sentrale tema knyttet til pårørendeinvolvering med fokus på å sikre god praksis jmf. nasjonale retningslinjer.

Nettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på to år hvor en melder seg på for å delta på alle samlingene. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger.

Det vil bli opprettet to separate nettverk i Vestland sør (Bergen) og i Vestland nord (Skei).

Informasjon og påmelding til nettverkene vil sendes til ledere for aktuelle tjenester og bli lagt ut på vår hjemmeside.

Ansvarlige for nettverket:

Birthe Møgster, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen, mobil 947 89 443, epost bieo@helse-bergen.no

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen,  mobil 482 47 214, epost  sjursa@helse-bergen.no     


Publisert 1. oktober 2020