Søk

Lukk

Kvinnherad satser på overdoseforebyggende arbeid!

På vårt digitale læringsnettverk i lokalt overdoseforebyggende arbeid i vår fikk Kvinnherad kommune nødvendig informasjon for å starte utdeling av nalokson nesespray i egen kommune. De besluttet også å satse ytterligere på overdoseforebyggende arbeid og startet opp et kommunalt overdose-team.

Utdeling av nalokson nesespray er ett av flere tiltak i den nasjonale overdosestrategien og et utrolig viktig overdoseforebyggende tiltak. Les om naloksonprosjektet og hvordan din kommune kan bli med her

Spesialsykepleier Marian Ripel som jobber ved kommunes rus- og psykisk helsetjeneste forteller at hun først hørte om naloksonprosjektet på LAR-konferansen i 2018. Men det var først på KoRus Vest Bergens webinar om overdoseforebyggende arbeid i vår, at hun fikk ny og nyttig informasjon om prosjektet av prosjektkoordinator i Vestland, Åse Merete Solheim. På dette nettverket fikk kommunene utfyllende informasjon om prosjektet, blant annet at det nå er mulig for kommunene å inkluderes i prosjektet, samt at deltakelse på nåværende tidspunkt er gratis for både kommune og bruker. Dette medførte at Marian og kolleger straks startet arbeidet med å bli med i prosjektet, og dette var på plass innen kort tid. Kommunen valgte samtidig å starte opp et eget overdoseteam.

Marian forteller at Kvinnherad kommune har en del brukere med alvorlige utfordringer med rus- og psykisk helse, og kommunen har flere ikke-dødelige overdoser i året. Overdoser har heldigvis ikke kostet noen livet de to siste årene. Det har vært bruk for nalokson nesesprayen siden oppstarten i sommer, og kommunen satser både på intern bruk samt kameratredning. Marian forteller at kommunen opplever tiltaket som både tiltrengt og nyttig, og er veldig fornøyd med å nå være med i naloksonprosjektet.

Les mer i denne artikklen i Kvinneringen (åpen artikkel). 

Les om og meld deg på til høstens digitale nettverk i lokalt overdoseforebyggende arbeid 9. desember her

Publisert 23. november 2020