Søk

Lukk

Kompetanseprogram i BUFETAT Vest

KoRus Vest Bergen har blitt forespurt om å utarbeide et kompetanseprogram om rusmidler og Motiverende Samtale (MI) for BUFETAT region vest.

Sammen med fagavdelingen i BUFETAT vest har vi brukt våren til å utarbeide dette programmet. Programmet tar for seg sentrale tema innen rusmiddelbruk, slik som utvikling av rusmiddelproblemer - sårbarhets- og beskyttende faktorer, rusens funksjon, rusmidler og hjernen, fakta om rusmidler samt ungdom og rusmidler. Gjennom programmet får deltakerne også opplæring i MI, en samarbeidsfokusert samtalemetodikk med formål om å stryke personens mestringstro og egne grunner for endring.

Ledere, medarbeidere og representanter for de unge har vært involvert, og har kommet med innspill til programmet underveis.

Programmet skal gjennomføres heldigitalt, og består av filmer, refleksjonsoppgaver og samlinger med øvelser og veiledning. Vi er godt i gang med innspilling av filmer, og resten av våren vil gå til dette nye og spennende arbeidet.


Publisert 15. april 2021