Søk

Lukk

Kommunalt rusarbeid - tilskuddsordning

Søknadsfrist 1. mars 2020. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. Bevilgningen for tilskuddet er totalt på 492,5 millioner kroner.

Les mer og søk om tilskudd her


Publisert 8. januar 2020