Søk

Lukk

Gjenåpnet: Tidlig Inn for etablerte kommuner - Vestland sør

Vi har fått muligheten til å sette opp nye datoer for dette programmet som ble avlyst i vår! Programmet består av 5 samlinger/dager ila høsten, med første samling 1. og 2. september. Les mer og meld deg på under.

Forelesere

KoRus Vest Bergen, RKBU, RVTS og Bufetat

Antall deltakere

30

Kursets innhold

Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

Dag 1 og 2 v/ KoRus 01. og 02. september 2020

Dag 3 v/ RKBU 30. september 2020

Dag 4 v/ RVTS 10. oktober 2020

Dag 5 v/ Bufetat 12. november 2020

Sted

Bufetat, Strandgaten 59, 5004 Bergen

Målsetning med kurset

Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Påmelding

Per e-post til nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Påmeldingsfrist 21. august

 

Les mer her

Publisert 16. juli 2020