Søk

Lukk

Føre Var nummer 39 er her

Pandemien er over og her er vårens rapport, den 39 i rekken.

Hovedfunn

• Stabil tilgjengelighet og økt bruk av kokain

• Økt tilgjengelighet på amfetamin

• Liten økning i bruk og tilgjengelighet av heroin

• Økning i bruk av Xanor/Ksalol

Rapporten finner du ved å klikke her. 

Rapoorten fra Trondheim finner du ved å klikke her. 

Rapporten ble lagt fram torsdag 09. juni og sendingen vil bli lagt ut her når den er redigert og ferdig. 


Publisert 9. juni 2022