Søk

Lukk

Føre Var 1/2020

Hovedfunn: Sterk økning i tilgjengelighet på amfetamin og ecstasy/MDMA. Stabil bruk og svak nedgang i tilgjengelighet på heroin og nedgang i bruk av GHB/GBL.

Føre Var rapporten utgis to ganger i året og gir et bilde av rustrendene i Bergen. Årets rapport viser at det er en sterk økning i tilgjengelighet på amfetamin, vi finner at det er en sterk økning i tilgjengelighet på ecstasy/MDMA og en stabil bruk og svak nedgang i tilgjengelighet på heroin. Nedgang i bruk av GHB/GBL for hele perioden. 

Covid-19 har også ført til sterk reduksjon i tilgjengelighet på og bruk av cannabis, mindre tilgang på benzodiazepiner, og vi ser at det er en relativt stabil situasjon når det gjelder tilgjengelighet på heroin. Pandemien har ført til en økt bruk av GHB/GBL og alkohol under pandemien, som en erstatning for andre rusmidler med dempende virkning på andre rusmidler samt som erstatning for andre rusmidler i et blandingsbruk. Vi ser også  at det er økt bruk av amfetamin. Den sosiale distanseringen har også gitt færre arenaer og anledninger til å bruke rusmidler. 

Les hele rapporten og last med PDF her
Korus Midt har også laget en Føre Var rapport for Trondheim. Denne rapporten finner du her

Publisert 17. juni 2020