Søk

Lukk

Ferske tall om narkotikabruk i Norge

Cannabisbruken i Norge var stabil i perioden 2012–19. Det var mest bruk i de yngste aldersgruppene. Bruk av stoffer som kokain og ecstasy/MDMA var også mest utbredt blant de yngste, men andelene var mindre enn for cannabis

Hovedpunkter fra rapporten:

  • Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge.
  • Andelen som oppga cannabisbruk var relativt stabil i perioden 2012-19.
  • De fleste som oppga cannabisbruk rapporterte bruk 1-5 ganger i løpet av livet.
  • Cannabisbruk siste 12 mnd. og siste 4 uker er mest utbredt i de yngste aldersgruppene.
  •  Flere menn enn kvinner bruker cannabis.
  • Bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – har vært stabil i perioden 2013-19. Disse stoffene er også mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
Les rapporten her

Publisert 6. februar 2020