Søk

Lukk

E-læringsprogram i familiestøtte

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har sammen gjennomført et kompetanseløft for å fremme samarbeid mellom pårørende og helse - og omsorgstjenestene i Innlandet. Som en videreføring av dette er det utviklet et e-læringsprogram som alle kan bruke. Programmet er rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid.

Hvorfor dette programmet?

Sentrale føringer er tydelige på at involvering av pårørende skal styrkes i helse- og omsorgstjenestene. Ved å involvere pårørende kan helsepersonell gi mer målrettet behandling og oppfølging, pasient/bruker får bedre hjelp, pårørende blir hørt og får kunnskap og støtte de trenger for å være en ressurs.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten fra 2017 beskriver tjenestenes plikter og pårørendes rettigheter og gir føringer for god praksis. Programmer tar utgangspunkt i denne veilederen og gir innføring i hvorfor samarbeid med pårørende er viktig, hva et godt samarbeid kan inneholde og hvordan det best kan tilrettelegges.

Målgruppe

Ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer

Innhold

Programmet er inndelt i fire moduler med:

  • Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  • Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  • Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  • Lovverk og nyttige ressurser
Hvordan bruke programmet

Ta gjerne en modul om gangen. Hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale. Hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul og deretter anbefales felles gjennomgang i kollegagruppe. Lederforankring er viktig for at dette skal fungere.

Du finner kurset her

 

 


Publisert 16. desember 2019