Søk

Lukk

Digitalt møte med EMCDDA

Spennende møte med det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk.

Denne uken var vi så heldige å få et digitalt møte med Jane Mounteney fra EMCDDA. Hun er leder for avdeling for folkehelse og rusproblematikk i EMCDDA og var med oss via Teams. Under møtet fikk vi et innblikk i hvordan EMCDDA jobber, blant annet hvordan de samler inn data om bruk og bruker-adferd fra hele EU pluss Tyrkia og Norge. Kort fortalt skal EMCDDA bidra med beslutningsgrunnlag til EU og til enkeltnasjoner, men ikke komme med råd og anbefalinger til hvilke beslutninger de ulike statene skal fatte. Dette grunnlaget bidrar EMCDDA med gjennom å utgi en rekke publikasjoner og rapporter som gir en oversikt over rus og rusbruken i Europa. Både på et overordnet nivå, men også brutt ned til hvert enkelt land. KoRus Vest Bergen bidrar med blant annet “Føre Var” – rapporten til EMCDDAs “Trendspotter” rapport.(lenken åpnes i et nytt vindu)

For KoRus var det blant annet veldig spennende å lære mer om hvordan EMCDDA forsker på forebygging og hvilke former for forebygging som gir best resultat. I en tid hvor Norge vurderer å innføre en rusreform har jo nettopp forebygging blitt satt på dagsorden og Mounteney gav oss en innføring i EMCDDAs portal hvor man kan lære om ulike forebyggings-metotikker og erfaringer ved bruk av disse ulike metodene. Et nyttig verktøy for kommunene der ute som ønsker å drive med treffsikker forebygging.  Portalen finner du ved å klikke her. (lenken åpnes i et nytt vindu). 


Publisert 24. mars 2021