Søk

Lukk

275 narkotikautløste dødsfall i 2019

I dag publiserte Folkehelseinstituttet tall for narkotikautløste dødsfall i 2019. 275 menneskene døde i 2019, 21 av disse i Vestland fylke. Dette er det laveste tallet på 10 år i Vestland.

Tross for at antall dødsfall forsetter å synke har vi ennå en lang vei å gå, 275 dødsfall er 275 for mange. Andel kvinner som rammes holder seg stabilt på rundt 30 %, dette gjelder også for 2019. For andre år på rad er “andre opioider” (morfin, kodein, oxycodon o.l.) hyppigste dødsårsak. 72 % av dødsfallene var forgifningsulykker, de resterende selvmord eller relatert til psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser. 

Tallene understreker viktigheten av å fortsette det overdoseforebygende arbeidet. KoRus arrangerte to digitale læringsnettverk i 2010, det siste kan du se her. Vi planlegger å arrangere to nettverk også i 2021, informasjon om disse vil bli tilgjengelig på nyåret. KoRus er også tilgjengelig for å bistå kommuner som ønsker å øke fokus på overdoseforebyggende arbeid.

Ønsker din kommune konakt med oss i forbindelse med overdoseforebyggende arbeid, kontakt Marie G. Klemetsen på klemma@helse-bergen.no eller 907 86 049. 

Les mer om narkotikautløste dødsfall på FHI sine sider her

Publisert 17. desember 2020