Søk

Lukk
0

10 år med Opplæringsprogrammet tidlig inn - til det beste for de aller minste barna

Opplæringsprogrammet tidlig inn fylte nylig 10 år og ble markert med jubileumskonferanse på Losby Gods, Lillestrøm.

Opplæringsprogrammet tidlig inn er et kompetansehevende program for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Målet for opplæringsprogrammet har i disse ti årene vært å styrke kommunenes handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, tverrfaglig samarbeid og systematikk i tjenestene til det beste for de aller minste barna og så tidlig som mulig mens utfordringene ennå er små.

Programmet er modulbasert med 6 kursdager, samt veiledning og er et tilbud gitt av Korus, RKBU, RVTS og Bufetat i et samarbeid. Opplæringen er gratis for kommunene.

På jubileumskonferansen var representanter fra de ulike kompetansemiljøene samlet. I tillegg til å se tilbake på opplæringsprogrammets historie, ble søkelyset satt på hvordan «tidlig inn» er høyaktuelt og et viktig program for kommunene. Her viste Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet til ny barnevernsreform gjeldende fra 2022, kommende ny barnelov, Handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024) og revisjon av fødselsomsorgen (2022).

Representanter fra de ulike kompetansemiljøene

 

Du kan lese mer om Opplæringsprogrammet Tidlig inn på forebygging.no

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss i KoRus. Du finner kontaktinformasjon her


Publisert 18. november 2021