Søk

Lukk
0

Arbeidet med e-læring om pakkeforløp er godt i gang!

Denne planlagte e-læringen som lanseres før jul, setter fokus på brukermedvirkning, kommunens rolle i pakkeforløpet, rollen som forløpskoordinator samt henvisning til pakkeforløpene.

Formålet med pakkeforløpene er å sikre bedre behandling gjennom forutsigbarhet, trygghet og brukermedvirkning. Evaluering av pakkeforløpet viser at det behov for å styrke fokuset på brukerperspektivet i tjenestene.  E-læringen vil danne grunnlag for å delta på lærings-nettverk hvor KoRus Vest Bergen vil tilby faglig påfyll og veiledning i forbindelse med implementering av pakkeforløpene. Læringsnettverkene vil også gi mulighet for drøfting av aktuelle problemstillinger.


Publisert 22. oktober 2020