Søk

Lukk

Aktuelt

Her finner du informasjon om hva som skjer i KoRus Vest Bergen, slik som publikasjoner, utlysninger, konferanser og andre hendelser. 

Vellykket webinar i lokalt overdoseforebyggende arbeid KoRus hadde, sammen med erfaringskonsulent og Bergen kommune, gleden av å arrangere et webinar om lokalt overdoseforebyggende arbeid onsdag 27. mai.
Ungdom, helse og bruk av rusmidler WHO publiserte tidligere i mai rapporten "Spotlight on adolescent health and wellbeing". Dataene er samlet inn i 2017/2018 blant 11, 13 og 15-åringer i 41 land, deriblant Norge. Undersøkelsen viser blant annet en positiv utvikling over tid når det gjelder norske ungdommers alkoholbruk, men at det er en veldig sterk økning i ungdommers alkoholbruk mellom 13 og 15-års alder.
Auke i pengespelproblem og dataspelproblem i Noreg Rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019» vart lansert 19. mai
Sveio kommune satsar på sårbare og utsette barn og unge Sveio er ein av mange kommunar i Vestland fylke som jobbar med samhandlingsmodellen Betre tverrfagleg innsats (BTI). Det var ei samla prosjektgruppe som fredag 15. mai orienterte KoRus Bergen og KoRus Stavanger om satsinga på barn og unge i Sveio kommune.
0 Ukens spørsmål: Hva er syntetisk cannabis? Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og Internasjonalt. Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Ukens spørsmål: Hva er syntetisk cannabis?