Søk

Lukk

Aktuelt

Her finner du informasjon om hva som skjer i KoRus Vest Bergen, slik som publikasjoner, utlysninger, konferanser og andre hendelser. 

0 "Det går an å ta en øl til lunsj, vi har jo bare hjemmekontor" Koronapandemien pregar oss alle, anten vi er vaksne eller barn. Enkelte blir meir prega enn andre, så det er med rette at sårbare og utsette barn og unge har fått ekstra merksemd dei siste tre vekene. Kva tankar gjer ungdom seg om koronakrisa, og korleis får dei dagane til å gå? Kva med venskap? Kva med einsemd? Kva tankar har dei om sårbare barn og unge? Kva gjer ungdom sjølv viss dei er bekymra? Har dei ei oppmoding til foreldre og andre vaksne, no når påska står for tur? Rundt desse spørsmåla, og fleire til, vil Maren Sævild og Reidar Dale ha ein samtale. Maren Sævild, går i 10. klasse, ho har to eldre sysken og bur saman med foreldra i Samnanger kommune. Reidar Dale er tilsett ved KoRus vest Bergen og jobbar mykje med tematikken om utsette barn.
0 Ukens spørsmål: Hvordan virker cannabis? Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og Internasjonalt. Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Ukens spørsmål: Hvordan virker cannabis?
Revidert utgave: International standards for the treatment of drug use disorders WHO og UNOCD har nylig publisert en revidert utgave av rapporten «International standards for the treatment of drug use disorders». Dokumentet skal bistå medlemslandene i deres arbeid med å utvikle effektive, etisk funderte og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for mennesker med en avhengighetsdiagnose.
Sårbare grupper kartlagt med BrukerPlan KORFOR har laget et faktaark om grupper kartlagt i BrukerPlan som er ekstra sårbare for konsekvensene av Covid-19
Flere søker til LAR LAR-lavterskeltilbud opplever økt pågang i forbindelse med koronautbruddet. Den økte pågangen kan skyldes flere faktorer, blant annet redsel for smitte og redusert tilgjengelighet av heroin og andre opioider. Opprettholdelse av LAR-lavterskeltilbud vil være høyt prioritert i tiden fremover.