Søk

Lukk

Aktuelt

Her finner du informasjon om hva som skjer i KoRus Vest Bergen, slik som publikasjoner, utlysninger, konferanser og andre hendelser. 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har lansert screeningverktøyet ROPscreen Det er et verktøy som kartlegger om mennesker med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker. Verktøyet kan brukes uten at den som administrerer det har noen formell opplæring eller godkjenning for det. Alle som arbeider med mennesker med rusmiddelproblemer kan bruke det, uansett hvor i førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten en jobber.
Kurs: Uteliv og illegale rusmidler - trixing og mixing For å skape et tryggere uteliv, går KoRus Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub nye veier i kursing av medarbeidere i utelivsbransjen. Tirsdag 11. februar holdes første kurs. Kurset er interaktivt og består av ulike teatersekvenser hvor hendelser fra virkeligheten presenteres og dramatiseres. Bergen Kommune v/avd. for skjenkesaker, politiet, ambulansetjenesten og KoRus vil være tilstede og svare på spørsmål fra deltakerne.
Kommunalt rusarbeid - tilskuddsordning Søknadsfrist 1. mars 2020. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. Bevilgningen for tilskuddet er totalt på 492,5 millioner kroner.
Rusfag nr. 2-2019 Tema: Cannabis. Cannabis har blitt farligere. Holdninger til cannabis er i endring. Forebygging og nyttige verktøy.
E-læringsprogram i familiestøtte KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har sammen gjennomført et kompetanseløft for å fremme samarbeid mellom pårørende og helse - og omsorgstjenestene i Innlandet. Som en videreføring av dette er det utviklet et e-læringsprogram som alle kan bruke. Programmet er rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid.