Søk

Lukk

Nyheter

Her finner du informasjon om hva som skjer i KoRus Vest Bergen, nytt fra kommunene i Vestland og nyheter fra andre kompetansesentre vi samarbeider med. 

Rapport: Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner, og denne rapporten (IS24/8) omhandler både rus og psykisk helsearbeid i kommunene, samt kontakt med de ulike kompetansesentrene. I Vestland fylke kjenner alle kommunene til KoRus og 91 % oppgir at de har vært i kontakt med KoRus i løpet av 2020. 
Webinaret "eldre og drikkevaner" gikk av stabelen 24. november Det planlagte kurset "Eldre og drikkevaner- hvordan samtale om alkohol og legemidler?" ble på grunn av Covid-19 situasjonen gjennomført som webinar.
Kvinnherad satser på overdoseforebyggende arbeid! På vårt digitale læringsnettverk i lokalt overdoseforebyggende arbeid i vår fikk Kvinnherad kommune nødvendig informasjon for å starte utdeling av nalokson nesespray i egen kommune. De besluttet også å satse ytterligere på overdoseforebyggende arbeid og startet opp et kommunalt overdose-team.
Live stream transmit or receive video and audio coverage over the Internet. Digital marketing and advertising concept. Rusfaglig forum blir heldigitalt! Årets Rusfaglige forum vil i år bli et heldigitalt arrangement som du finner her på Korus Bergen sine sider. Det er gratis og det er ikke nødvendig å melde seg på. Så hold av 10. desember!
Tilskudd til kommunalt rusarbeid Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom ordningen.