Søk

Lukk

MI-analyse


Hva er MI-analyse?

MI-analyse er et nasjonalt veiledningssenter ved KoRus Vest Bergen, etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI. Vi tilbyr feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden Motiverende samtale (MI). Til dette arbeidet anvender vi kodeverktøyet MITI. Resultatet av kodingen presenteres med skårer.  I tillegg gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på.

Send inn samtale her:

Retningslinjer for innsending

retningslinjer-for-innsending-av-samtaleopptak-til-mi.pdf (312,1 kB)