Søk

Lukk

Uteliv og illegale rusmilder - trixing og mixing.

For å skape et tryggere uteliv, går KoRus Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub nye veier i kursing av medarbeidere i utelivsbransjen. Tirsdag 11. februar holdes første kurs. Bergen Kommune v/avd. for skjenkesaker, politiet, ambulansetjenesten og KoRus vil være tilstede og svare på spørsmål fra deltakerne.

Dato 11. – 11. februar 2020
Tid 14:30 – 20:30
Sted Grand Hotell Terminus
Pris kr 250,- inkl. enkel servering
Antall deltakere

40 

Målgruppe

Ansatte i utelivsbransjen 

Målsetning med kurset

Å gjøre deltakerene bevisst på utfordringer knyttet bruk av til illegale rusmidler i utelivet samt gjøre deltakerne tryggere på hvordan slike utfordringer kan håndteres. 

Kursets innhold

Programmet vil bestå av ulike teatersekvenser hvor vi presenterer og dramatiserer ulike hendelser som er hentet fra virkeligheten:

  • Hva gjør jeg hvis noen opptrer synlig beruset og virker truende mot meg, andre gjester eller kollegaer som er jobb?
  • Hvilke moralske dilemmaer kan oppstå i møte med mennesker som er overstadig beruset?
  • Hvilke rettigheter har jeg som er på jobb i slike situasjoner?
  • Hva er jeg pliktig til å gjøre hvis noen er overstadig beruset?
  • Hva gjør jeg hvis noen bruker ulovlige rusmidler mens jeg er på jobb?
  • Hvordan prater jeg/oppfører jeg meg hvis noen gjester er utagerende?
Påmelding innen 31. januar her

Send inn