Søk

Lukk

Tryggere uteliv, med fokus på illegale rusmidler

KoRus Vest Bergen inviterer i samarbeid med Det Akademiske Kvarter og Politiet, utelivsbransjen til kurs for et tryggere uteliv.

Dato 30. – 30. august 2021
Tid 14:30 – 20:00
Sted Det Akademiske Kvarter. Adresse: Olav Kyrres gate 49, 5015 Bergen, rom: Tivoli
Pris kr 250,- inkludert lett mat servering

Målgruppe: Relevante nøkkelpersoner og vakter i utelivsbransjen

Antall deltakere: 25 

KoRus Vest Bergen inviterer i samarbeid med Det Akademiske Kvarter og Politiet, utelivsbransjen til kurs for et tryggere uteliv.

Målet for kurset er at deltakerne skal kjenne seg tryggere og gi økt handlingskompetanse i sitt arbeid i møte med gjester som man mistenker er påvirket av illegale rusmidler. Fokus på kurset vil være økt bevissthet rundt symptomer og tegn på bruk av illegale rusmidler, politiets arbeid og samarbeid med utelivet samt den enkeltes bevissthet rundt egen fremtreden på sitt arbeidssted i ulike situasjoner. Se vedlagte program.

Kurset er planlagt gjennomført fysisk den 30. august 2021. Det må tas forbehold om dato grunnet gjeldende smittevernregler. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre kurset denne dagen, vil kurset bli flyttet til en senere dato. Påmeldte deltakere kan da velge å få deltakeravgift tilbakebetalt, eller bli flyttet til ny dato.

Påmelding her 

Påmeldingsfrist 9. august 2021

Program 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med 

Nina M. Stangeland, Spesialrådgiver KoRus Vest Bergen,

Epost: nsta@helse-bergen.no, mob.: 90 68 34 17

 


Send inn