Søk

Lukk
Paper people surrounded by hands in gesture of protection. Concept of insurance, social protection and support.

Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2022- i Bergen

KORUS Bergen inviterer i samarbeid med KORUS Stavanger, RKBU, RVTS og Bufetat Tidlig Inn- kommuner til regional fagsamling med fokus på erfaringsdeling og faglig påfyll.

Dato 7. – 7. september 2022
Tid 09:45 – 15:45
Sted Sted: RKBU, Nygårdsgaten 112- 114
Pris kr 0,-

Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2022- i Bergen.

KORUS Bergen inviterer i samarbeid med KORUS Stavanger, RKBU, RVTS og Bufetat Tidlig Inn- kommuner til regional fagsamling med fokus på erfaringsdeling og faglig påfyll.

Målgruppen for fagsamlingen er koordinatorer/ressurspersoner, veiledere, jordmødre, helsesykepleiere, leger og psykologer i kommuner som har deltatt eller skal delta i Tidlig Inn opplæringsprogrammet.

 

Dato: 7. september 2022

Tid: 09.45 – 15.45

Sted: RKBU, Nygårdsgaten 112- 114

Pris: Kr 0,-

Fagsamlingen er et årlig møtepunkt for kommuner og deres veiledere arrangert av det regionale opplæringsteamet hvor vi har fokus på tema knyttet opp mot Tidlig Inn. I år kan vi ønske velkommen til et spennende program med fokus på oppvekstreformen, kommuneerfaringer, forelderrolle, foreldrestøttende tiltak og «den sårbare familien».

Frist for påmelding er 31. august 2022.

Meld deg på ved å klikke her.

Les hele programmet for samlingen ved å klikke her. 


Send inn