Søk

Lukk

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland nord

Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord.

Dato 25. – 26. august 2020
Tid 10:00 – 16:00
Sted Førdehuset, Musikkrom, Angedalsvegen 5, 6802 Førde
Pris kr 0,- inkl. lunsj og kaffe
Påmeldingen gjelder for samtlige datoe i opplæringsprogrammet.
 
Målgruppe

Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell i tjenester for voksne og barn.

Forelesere

KoRus Vest Bergen, RKBU, RVTS og Bufetat

Kursets innhold

Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

  • Dag 1 og 2 v/ KoRus 25. og 26. august 2020.
  • Dag 3 v/ RKBU 16. september 2020. 
  • Dag 4 v/ RVTS 17. september 2020
  • Dag 5 v/ Bufetat 13. oktober 2020
Målsetning med kurset

Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

 

For mer informasjon se utfyllende invitasjon her

Påmelding her

Påmeldingsfrist 31. juli 2020

 NB! Bindene påmelding, ikke møtt belastes med kr. 200.

Ved spørsmål, kontakt rådgiver Nina M. Stangeland, Korus Vest Bergen. Tlf: 906 83 417

 


Send inn