Søk

Lukk

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland sør

Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord

Dato 1. – 2. september 2020
Tid 10:00 – 16:15
Sted Bufetat, Strandgaten 59, 5004 Bergen
Pris kr 0,- inkl. lunsj og kaffe
Påmeldingen gjelder for samtlige datoer i opplæringsprogrammet – se under for de resterende datoene. 
 
Målgruppe

Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell i tjenester for voksne og barn.

Forelesere

KoRus Vest Bergen, RKBU, RVTS og Bufetat

Antall deltakere

30

Kursets innhold

Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

 • Dag 1 og 2 v/ KoRus 01. og 02. september 2020                      
 • Dag 3 v/ RKBU 30. september 2020
 • Dag 4 v/ RVTS 10. oktober 2020
 • Dag 5 v/ Bufetat 12. november 2020
Sted

Bufetat, Strandgaten 59, 5004 Bergen

Målsetning med kurset

Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Påmelding

Per e-post til nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

 Påmeldingsfrist 21. august. 

 

For mer informasjon se utfyllende invitasjon her

Ved spørsmål, kontakt rådgiver Nina M. Stangeland, Korus Vest Bergen. Tlf: 906 83 417

 

Send inn