Søk

Lukk

AVLYST: Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland sør

Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord

Dato 23. – 24. mars 2020
Tid 10:00 – 16:00
Sted Se informasjon under
Pris kr 0,- inkl. lunsj og kaffe
Påmeldingen gjelder for samtlige datoer i opplæringsprogrammet.
 
Målgruppe

Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell i tjenester for voksne og barn.

Forelesere

KoRus Vest Bergen, RKBU, RVTS og Bufetat

Kursets innhold

Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

 • Dag 1 og 2 v/ KoRus 23. og 24. mars 2020                      
 • Dag 3 v/ RKBU 2. april 2020
 • Dag 4 v/ RVTS 7. mai 2020
 • Dag 5 v/ Bufetat 4. juni 2020

Sted

 • Dag 1, 2, 4 og 5; Bufetat, Strandgaten 59, Bergen
 • Dag 3; RKBU (Norce), Nygårdsgaten 112, Bergen

Målsetning med kurset

Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

 

For mer informasjon se utfyllende invitasjon her 

Påmelding her

Påmeldingsfrist  28. februar 2020

Bindene påmelding, ikke møtt belastes med kr. 200.

Ved spørsmål, kontakt rådgiver Nina M. Stangeland, Korus Vest Bergen. Tlf: 906 83 417

 

Send inn