Søk

Lukk

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige

For pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Dato 29. – 30. april 2020
Tid 09:00 – 15:00
Sted KoRus Vest Bergen, Kanalveien 5, 4. etasje
Pris kr 0,- inkl. enkel lunsj og kaffe

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i, og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp ting pårørende lurer på knyttet til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

 

Påmelding her

 


Send inn