Søk

Lukk

Rusfaglig Forum

For dem som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer. Eksempelvis helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner samt andre som arbeider med rusmiddelproblemer

Dato 12. – 12. desember 2019
Sted Grand hotel Terminus
Pris kr 0,- inkl. lunsj og kaffe

VELKOMMEN TIL RUSFAGLIG FORUM

 

Rusfaglig Forum 12. desember 2019

Hotell Terminus kl. 10.00 – 15.30

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet

Åpent for de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer

 

Ett år med pakkeforløp for psykisk helse og rus
Rusmiddeltrender gjennom Føre Var

 

I år vil Rusfaglig Forum fokusere på pakkeforløp for psykisk helse og rus, hvor det sentrale målet om økt brukermedvirkning og brukertilfredshet vil bli belyst sammen med praksiseksempler.

 

 

Påmelding her


Send inn