Søk

Lukk

Rusfaglig forum: Tid for hjem - oppfølgning av ROP-pasienter

Rusfaglig Forum 10. desember 2020. Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

Dato 10. – 10. desember 2020
Pris kr 0,-
Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet

Presentasjon av rusmiddeltrender gjennom Føre Var.

Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

 

Åpent for alle som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Rusfaglig Forum koster i år kr. 300,- for å sikre at påmeldte møter frem.

   

Sett av dagen, program og lenke til påmelding kommer tidlig høst.

Send inn