Søk

Lukk

ROP læringsnettverk - Skei

Korus Bergen inviterer til ROP-læringsnettverk i Vestland Nord. Målsetningen med nettverket er å styrke kompetanse i tilknytning til ROP-arbeid, og fremme gode forløp for brukerne med utgangpunkt i nasjonale retningslinjer. Det legges opp til forelesninger samt aktiv deltakelse fra deltakerne i nettverket. Samlingene vil veksle mellom fysiske og digitale samlinger.

Dato 18. – 18. august 2022
Tid 10:00 – 15:00
Sted Thon Hotell Jølster
Pris kr 0,-

Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes mange ulike forhold. Blant annet har det blitt pekt på behov for økt kompetansedeling, kompetanseheving og samhandling mellom ulike etater som følger opp disse brukerne. Dette var også en av konklusjonene etter Helsedirektoratets ROP tilsyn i 2018. 

KoRus Vest har som oppdrag fra helsedirektoratet å fremme implementering av Statlige Retningslinjer for samtidig Rus og Psykisk lidelse (ROP). I forbindelse med dette har vi siden 2015 arrangert læringsnettverk med fokus på dette. Målgruppene for disse læringsnettverkene er personer i kommunen, NAV, Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern som jobber med denne brukergruppen.

 

ROP læringsnettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på 2 år. Tilbakemelding fra tidligere nettverk tilsier at en veksling mellom fysiske samlinger og digitale samlinger vil være hensiktsmessig. Det vil legges opp til gruppearbeid på de digitale samlingene.

De fysiske samlingene vil arrangeres ved Thon Hotel Jølster, 6841 Skei

Datoer 2022:

18 august        kl. 10:00  – 15:00  – Påmelding her 

17 november kl. 10:00 – 13:00 (digital samling) – Påmelding her     

For mer informasjon 

 

Ansvarlige for nettverket:

Psykologspesialist Randi Kristine Abrahamsen

Psykologspesialist Thomas Haug

For praktisk informasjon:

Lene Hauge, konsulent. Epost: leru@helse-bergen.no

 

 

 

 

                                      

 


Send inn