Søk

Lukk
0

Regionalt nettverk for Motiverende samtale

Korus Bergen inviterer til nettverk om motiverende samtale, som arrangeres to ganger i året. Målsetningen med nettverket er å styrke deltakernes kompetanse og ferdigheter i motiverende samtale. Dette gjøres gjennom undervisning, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsdeling. Målgruppen er ansatte i rus- og psykisk helsetjenester i Vestland fylke som har gjennomført innførings- og fordypningskurs i motiverende samtale.

Dato 1. – 1. november 2022
Tid 09:00 – 15:00
Sted Kanalveien 5
Pris kr 0,-

 

Samlinger i 2022

Første samling var 3. mai med tema: Utforskning av verdier, samt fokus på kurs-nettverkslederrollen.

 

Ansvarlige for nettverket og for praktisk informasjon

Ansvarlige for nettverket og for praktisk informasjon: 

Marit Roksvåg Markestad, spesialrådgiver, Korus Bergen

Mobil 928 57 298, Epost: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  

Charlotte Gjessing, psykologspesialist, Korus Bergen

Mobil 920 48 269, Epost: charlotte.gjessing@helse-bergen.no 

 

 

 


Send inn