Søk

Lukk
kilde: Unsplash

Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, heile Vestland

Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Denne samlingen starter og avsluttes med lunsj, se detaljer i invitasjon.

Dato 27. – 28. april 2023
Tid 1130 – 1600
Sted Bergen, nøyaktig adresse kommer
Pris kr 0,-

Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen arrangerer jamleg nettverkssamlingar for tilsette i kommunen som arbeidar med sakshandsaming etter alkohollova og alkoholpolitiske problemstillingar.

Nettverkssamlinga i april blir arrangert for heile Vestland. Nettverket gir deltakarane en arena for kunnskap- og  erfaringsutveksling, bli kjent og auke samarbeidet på tvers av kommunane. Det vil bli anledning for å få rettleiing på problemstillingar og stille spørsmål til sakshandsaming.

AAH Nettverkssamling for heile Vestland, 27. og 28. april 2023:        

Påmelding her      

Invitasjon med mer informasjon 

Startar og avsluttar med lunsj.

Tema for denne samlingen er  hotell, bryggjeri og reklame. 

Program kommer i løpet av mars.

 

Ansvarlege for nettverket:

Marit Markestad, Spesialrådgjevar KORUS Bergen. E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

Sonja Mellingen, Psykologspesialist, KORUS Bergen. E-post: sonja.mellingen@hvl.no

Rita Hagen Molvær, Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland. E-post: fmsfrhm@statsforvalteren.no

 

For praktisk informasjon: 

Lene Iren Hauge, Konsulent, KORUS Bergen, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

 


Send inn