Søk

Lukk

Nettverkssamling i Feedback-verktøy (FIT) - Bergen

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål.

Dato 12. – 12. april 2023
Tid 10:00 – 15:00
Sted KORUS, Kanalveien 5, 4. etasje
Pris kr 0,-

Regionalt nettverk for alle i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.  

Mål: Etablere og opprettholde kontakt med andre som bruker tilbakmeldingsverktøy i sin tjeneste. Utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Målgruppe: Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker, eller ønsker å bruke tilbakemeldingsverktøyi i sin tjeneste.

Påmelding her 

Påmeldingsfrist 30. mars

Program kommer. 

Ansvarlige for kurset: 

Marit Roksvåg Markestad, spesialrådgiver, Korus Bergen, Mobil 928 57 298, E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  

Charlotte Gjessing, psykologspesialist, Korus Bergen, Mobil 920 48 269, E-post: charlotte.gjessing@helse-bergen.no 

For praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 


Send inn