Søk

Lukk

MI gruppeterapi

Et praksisrettet kurs med vekt på øvelser, og hvordan generelle prinsipper fra Motiverende samtale kan tilpasses til et gruppeformat

Dato 27. – 29. oktober 2020
Tid 09:00 – 15:00
Sted Informasjon kommer
Pris kr 900,- inkl. lunsj og kaffe
Antall deltakere

30

Forelesere

Tom Barth

Målgruppe

Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med grupper, eller planlegger oppstart.

Målsetning med kurset

Å gi deltakere kompetanse til å benytte seg av motiverende samtale i grupper

Kursets innhold

Kurset er praksisrettet med vekt på øvelser, og hvordan generelle prinsipper fra Motiverende Samtale kan tilpasses til et gruppeformat.

Motiverende ”psykoedukative” grupper blir berørt, men hovedvekten legges på prosessorientert gruppemetodikk som samtidig har fokus på individuelle motivasjonsprosesser.

Deltakerne vil være aktive i roller som gruppeledere, observatører og gruppedeltakere.

  • Kort oversikt over hovedprinsipper i MI.
  • Rammebetingelser rundt arbeid i grupper.
  • Viktige momenter i planlegging av motivasjonsgrupper.
  • Sentrale gruppeterapeutiske prinsipper.
  • Tilpasning av MI-metodikk til gruppearbeid.
  • Gjennomgang av manual for gruppeprosess rundt individuell motivasjon.
  • Øvinger på gruppemøter i rollespillformat med strukturert tilbakemelding

Påmelding her


Send inn