Søk

Lukk

Læringsnettverk pårørendeinvolvering - Vestland

KoRus vest Bergen inviterer til læringsnettverk om pårørende. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og rustjenestene i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber i rusfeltet.

Dato 13. – 13. januar 2021
Tid 10:00 – 14:00
Sted Webinar
Pris kr 0,-

Nettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på to år. En av målsettingene er erfaringsutveksling mellom ulike tjenester, derfor melder man seg på for å delta på alle samlingene. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger. Dette kan omhandle spesifikke kasus eller mer generelle problemstillinger.

Dato og tema for samlingene 

13. januar: pårørende – lovverk og nasjonale retningslinjer (webinar)

14. april: Interesseorganisasjoner og tilbud for pårørende

25. august: Barn som pårørende – lovverk og rollen som barneansvarlig

 24. november: Etterlatte ved narkotikarelatert død

Fysiske saminger vil holdes på Hotel Zander K i Bergen. Dersom Covid-19 situasjonen setter begrensinger for fysiske samlinger, vil KoRus gjennomføre samlingene digitalt. Samlingen i januar arrangeres digitalt.  Læringsnettverkene for Vestland sør og nord arrangeres sammen.

Målsetning og innhold

  • Å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering
  • Dele og drøfte praksis og erfaring
  • Sikre god praksis med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer
  • Undervisning og veiledning mot sentrale temaer knyttet til pårørendeinvolvering

 

For påmelding, trykk her

Ansvarlige for nettverket

Birthe Møgster, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen

Mobil 947 89 443, Epost: bieo@helse-bergen.no

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen

Mobil 482 47 214, Epost: sjursa@helse-bergen.no     

For praktisk informasjon:

Lene Hauge, Konsulent, KoRus Vest Bergen

Mobil 41046958, Epost: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

 

Send inn