Søk

Lukk
0

Læringsnettverk om strukturerte tilbakemeldingsverktøy, Bergen

Læringsnettverket er et samarbeid mellom NAPHA og Korus Bergen. Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp og rus og psykisk helse.

Dato 15. – 15. mars 2022
Tid 10:00 – 15:00
Sted Grand Hotel Terminus
Pris kr 0,-

Nettverket vil bli arrangert to ganger i året og vil gi deltakerne oppdatert kunnskap, erfaringsutveksling og veiledning for å oppnå en tilbakemeldingskultur i den enkelte tjeneste. Det anbefales at flere fra hver tjeneste deltar i læringsnettverket, da dette øker muligheten for at verktøyet tas i bruk med brukerne.


Mål

  • Å styrke deltakernes kompetanse om strukturerte tilbakemeldingsverktøy
  • En arene for å øve og utveksle erfaringer
  • Sikre god praksis for tilbakemeldingskultur
  • Undervisning og veiledning mot sentrale temaer knyttet til strukturerte tilbakemeldingsverktøy

 

Målgruppe

Ansatte i rus og psykisk helsetjenester i Vestland fylke.

Målsetting

Det er et mål at kommunene etterhvert driver nettverket selv.

Påmelding her 

 

Ansvarlige for nettverket

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, Korus Bergen

Mobil 482 47 214, Epost: sjursa@helse-bergen.no     

Ansvarlig for praktisk informasjon

Lene Hauge, Konsulent, Korus Bergen

Mobil 410 46 958, Epost: leru@helse-bergen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Send inn