Søk

Lukk

Regionalt læringsnettverk - MI (Motiverende samtale)

KoRus Vest Bergen inviterer til læringsnettverk i MI (Motiverende samtale). Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunene i Vestland fylke som har deltatt på innføringskurs og fordypningskurs i motiverende samtale.

Dato 4. – 4. november 2021
Tid 10:00 – 15:00
Sted Grand Hotel Terminus
Pris kr 0,-

Vi har et nasjonalt ansvar for MI opplæring og holder innføringskurs og fordypningskurs samt veiledning i metoden. Veiledning blir gitt blant annet via MI-analyse hvor fagpersoner får tilbakemelding på egne samtaler for å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI. Regionalt nettverk er del av det tilbudet som gis for å bidra til implementering av motiverende samtale i tjenestene.  

 

Målsetning 

 • Å styrke deltakernes kompetanse om og ferdigheter i motiverende samtale 
 • Dele og drøfte praksis og erfaring 
 • Undervisning og veiledning mot sentrale tema knyttet til motiverende samtale 
 • Styrke deltakernes ferdigheter i å formidle kunnskap knyttet til motiverende samtale og være i stand til å lede øvelser på egen arbeidsplass. 

Organisering 

Nettverkene arrangeres med 2 samlinger i året. Første samlingen var 25. februar.

 • 24. februar - webinar
 • 4. november (ny dato) - Grand Hotel Terminus. 

En av målsettingene er erfaringsutveksling mellom ulike tjenester, derfor melder man seg på for å delta på alle samlingene. For å ha oversikt over antall deltakere er det likevel behov for at alle melder seg på til hver enkelt samling.  

Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger.  

Aktuelle tema for samlingene (fullt program er ikke fastsatt) 

 • Prosesser i motiverende samtale; engasjering, fokusering, fremkalling, og planlegging 
 • Kommunikasjonsferdigheter 
 • Skam og stigma 
 • Selvmedfølelse 
 • Verdier 
 • Mestringstillit 
 • Ambivalens og motstand 
 • MI i gruppe 
 • Motivasjonspsykologi 

 

Ansvarlig for nettverket

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus vest Bergen 

Mobil 482 47 214, E-post  sjursa@helse-bergen.no      

For praktisk informasjon

Lene Hauge, konsulent, KoRus Vest Bergen

Mobil 410 46 958, E-post leru@helse-bergen.no


Send inn